Nattskärra–hackspettar

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 60 ex sp på 28 lokaler 15.5–16.7.
Höga antal: 5 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 19.5 (Tommy Johansson). 4 ex sp Slättås, Delsjöområdet 24.5 (Benga Ragnewall m fl). 4 ex sp Hassledalsbergen, Askim 2.6 (Stefan Andersson m fl). 4 ex Spejsmossarna, Härryda 15.6 (Henrik Nilsson).
Övriga fynd: 1 hane str Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson). 1 ex Brännö 15.6 (Lars Hellman).
Ett fyndantal på 60 spelande skärror står sig fint i jämförelse med tidigare år. Nattskärror tycker om glest bevuxen skog med inslag av öppnare ytor som myrar, berghällar och ljunghedar. Typiska lokaler är således belägna i områden där denna terrängtyp är vanlig, såsom Delsjöområdet, Sandsjöbackareservatet, norra Hisingen, Vättlefjäll och områdets östra delar i Mölndal och Härryda kommun. Antalet fynd varierar från år till år, och man kan misstänka att fler besök av nattaktiva skådare i lämplig miljö skulle ge ett större utbud av nattskärrefynd.
Silke Klick
Höga antal: 4 500 ex Torslandaviken 8.7 (Magnus Persson).
En hög koncentration av tornseglare under flyttiden är inte ovanlig. 2017 fick vi uppleva några dagar med imponerande antal tornseglare i luften, främst i Torslandaviken. Ett sent men osäkert fynd noterades på Kråkudden den 17 oktober; blek tornseglare kunde inte med säkerhet uteslutas.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Jonsered (Lennart Strömberg m fl). Fynd under häckningstid: Noterades i Välen (Ove Ferling m fl), Lärjeåns dalgång vid Linnarhult (Johan Svedholm m fl) och Hjällbo (Fredrik Hede), Utbyfältet (Roger Eskilsson) och i Torslandaviken (Christer Fält m fl).
Övriga fynd: Utanför häckningstid gjordes sammanlagt ca 17 fynd på ytterligare 14 lokaler.
Höga antal: 3 ex Torslandaviken 29.1 (Christer Fält).
En konstaterad häckning och ett antal möjliga häckningar är ett fint utfall för Göteborgs rapportområde. Vi får gå tillbaka så långt som till 2009 då den senaste häckningen konstaterades. Kungsfiskaren har de senaste åren haft en positiv utveckling i hela landet efter de kalla vintrarna 2009–2011 som gick hårt åt beståndet.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Härkeshult, Landvetter (Elon Wismén). Fynd under häckningstid: 1 ex Öxnäs, Säve 18.5 (Per Österman). 1 ex Majvik, Torslanda 19.5 (Per Österman). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 2.5–10.6 (Silke Klick m fl).
Efter tre år utan konstaterade häckningar i rapportområdet så kunde en häckning konstateras i Härkeshult, Landvetter. Ett flertal obsar som skulle kunna tyda på häckning gjordes även kring Sisjöns skjutfält. Utöver dessa gjordes ytterligare 9 fynd på 8 lokaler, och det är sammantaget ett mycket bra resultat. Sedan början på 2000-talet har antalet fynd i Sverige flerdubblats, beståndet bedöms som livskraftigt och 2015 plockades göktytan bort från den nationella rödlistan.
Silke Klick
Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporterad från 33 lokaler.
Något färre rapporter under häckningstid än i fjol, då vi för första gången publicerade en totalsumma av fynd under häckningstid.
Silke Klick
Häckningar: 1 par Hästevik, Torslanda (Gunilla Midbratt). 1 par Gunnestorps mosse, Hisingen (Henrik Karlsson). 1 par Kärralund (Mattias Lindholm). 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Välen (Hans Börjesson). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). 1 par Unnered, Tuve (Staffan Larsson). 1 par Spårröd, Kållered (Hans Börjesson). Troliga häckningar: 1 par Svankällan, Hisingen 19.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Säveån 24.3 (Viktor Nilsson-Örtman). 1 par Klareberg, Hisingen 2.4 (Magnus Lundström). 1 par Sjöholmen, Landvettersjön 2.4 (Johannes Löfqvist). 1 par Råda säteri 11.5 (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare ca 40 lokaler.
Antalet rapporterade häckningar och fynd under häckningstid ligger helt i linje med tidigare års rapporter och bekräftar att beståndet är stabilt.
Silke Klick
Samtliga: 1 ex str S Dotevik, Askimsviken 5.10 (Jan Mogol).
Inga fynd i Klippans naturreservat eller Fridhems gammelskog som har varit lokaler för arten under tidigare år. Däremot gjordes ett något överraskande höstfynd av en sträckande individ vid Askimsviken.
Silke Klick