Hönsfåglar

Samtliga: 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 5.6 (Elon Wismén m fl).
En vaktel är ett lågt, men ingalunda onormalt, resultat. Lokalen är däremot lite avvikande, detta var första vakteln i Härryda kommun sedan 2010. Ojämförligt flest vaktlar i rapportområdet har observerats i Hisingens jordbruksbygd.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Bärby Övergård, Säve 8.4 (Fredrik Bothén). 3 1K Hökälla 26.8–26.10 (Ulf Persson m fl).
Rapphönan uteblev i rapportområdet under 2016, men i år gjordes återigen ett par fynd. Som vanligt under de senaste åren rör det sig med största sannolikhet, och beträffande Hökälla-fåglarna enligt uppgift med säkerhet, om fåglar utsatta för jaktändamål. Arten anses utdöd som självreproducerande i rapportområdet sedan 2010, då den sista resten av en troligtvis inhemsk population i södra skärgården försvann.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hane Rambo mosse, Mölndal 23.1–27.2 där även spillning noterades i december (Rune Edquist). 1 hane Östra sjukhuset 7.3 (Anton Mangsbo). 1 ex sp Snällemossarna, Landvetters flygplats 2.4 (Johannes Löfqvist). 1 hona Björsjöås, Vättlefjäll 5.5 (Ove Andersson). 1 hona Spejsmossarna, Landvetters flygplats 8–10.5 (Henrik Nilsson).
Efter ett par år med lite bättre orrantal är vi nu nere på en riktigt låg nivå igen med endast fem exemplar rapporterade. Det finns fynd från rapportområdets i nuläget enda två kända regelbundna spelplatser, Rambo mosse och Landvetter flygplats, men det tycks inte direkt krylla av orrar på någon av lokalerna. Ej heller återupprepades de senaste två årens fynd på Hisingen.
Johan Svedholm
Samtliga: Spelplatser: En i Landvetter med minst 3 tuppar. Övriga fynd: Totalt rapporterades 30 exemplar varav 4 ex på tre lokaler i Mölndal, 11 ex på sex lokaler i Landvetter, 2 ex på en lokal i Härryda, 1 ex (tyvärr trafikdödat) på en lokal i Björketorp, 9 ex på åtta lokaler i Partille samt 3 ex på en lokal i Bergum/Vättlefjäll. Dessutom spår i form av spillning på ytterligare två lokaler i Landvetter och en lokal i Partille.
Skogshönsens uppträdande i rapportområdet är i sanning enigmatiskt. Orren hade som nämnts ovan ett riktigt dåligt år, medan tjädern drämmer till med ett präktigt rekord! 30 exemplar är riktigt bra, inte minst jämfört med fjolårets mediokra 9 individer. Tidigare rekord var 26 exemplar och härrör från 2012. Spelplatsen i Landvetter är ny och ett välkommet tillskott till de få tidigare kända spelplatserna.
Johan Svedholm