Flugsnappare

Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 76 sjungande individer 9.5–28.6.
En liten upphämtning från förra årets bottenrekord på 69 sjungande fåglar, men fortfarande ett uselt resultat sett på lite längre sikt. Arten har minskat kraftigt sedan 2011, och minskningen kanske är lokal med tanke på att Svensk Fågeltaxerings resultat snarare visar en relativt jämn trend sedan millennieskiftet. Närliggande områden har emellertid visat liknande minskningar, exempelvis i Kungälvs kommun där arten försvunnit helt från Göta älvdalen och numera endast finns längs Nordre älv (Peterson, L. 2018. Upprop: rapportera rosenfink och näktergal! Kungälvsornitologerna 25 (1), 7., Wikman, G. 2018. Fågelrapport Kungälvs kommun 2017. Kungälvsornitologerna 25 (1), 9–29.). Antalet fåglar i respektive kärnområde fördelar sig enligt följande: Hisingen 32 ex, Norra skärgården 25 ex, Södra skärgården 5 ex, Välen–Stora ån 4 ex, Säveån 1 ex och Lärjeån 0 ex.
Johan Svedholm
Samtliga: 2 hanar sj Galterö 10.5 (Lars Hellman). 1 hane Brännö 12.5 (Lars Hellman). 1 hane Torslandaviken 12.5 (Magnus Persson m fl). 1 ad hane Sandvik, Hönö 13.5 (Anders Lindroos). 2 hanar Torslandaviken 14–15.5 (Fredrik Larsson, Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Brudarebacken 14.5 (Roger Eskilsson). 1 hane Smedstorps ängar, Björketorp 14.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 31.8 (Kjell Häggvik). 1 1K Torslandaviken 2.9 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 8.9 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 10.9 (Magnus Persson).
Nio vårblåhakar och knappt hälften så många under hösten är en synnerligen normal årsutdelning efter ett par år med något lägre antal. Arten är en utpräglad sydostflyttare och är därmed betydligt fåtaligare hos oss än i östra Sverige under flyttningen.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Klåva, Hönö (Anders Lindroos m fl). Troliga häckningar: 1 par Utbyfältet (Roger Eskilsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ad hane sj Björröd, Landvetter 14.4–11.6 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hane sj Gullbergsvass, Göteborg 12–28.5 (Richard Petersson m fl). 1 hane sj Ringön, Göteborgs hamn 15.5 (Magnus Unger).1 ex sj Spejsmossarna, Landvetters flygplats 18.5–15.6 (Henrik Nilsson). 1 ex sj Lilla Amundö 20.5 (Jan Wahlberg m fl). 1 ad hane Sagsjön, Kållered 20.6–15.7 (Bengt Hallberg m fl). 1 ex sj Skarvikshamnen, Hisingen 28.6 (Stefan Svanberg). 1 ex sj Lundbyhamnen 5.7 (Fredrik Andersson).
Vår: Sammanlagt 14 ex 23.3–7.5.
Höst: Sammanlagt 8 ex 11.7–20.11.
Endast en konstaterad häckning är magert, men arten häckade säkerligen på fler ställen i rapportområdet även om det är långt till glansdagarna i början av 1980-talet då ca 25 par bedömdes häcka i Göteborgs hamnområde. Under 90- och 00-talen minskade arten kraftigt och konstaterades över huvud taget inte häcka mellan 1998 och 2005. Sedan dess har det gått både upp och ner, men arten är fortfarande en av våra sällsyntare häckfåglar som sannolikt haft svårt att anpassa sig till uppsnyggning, städning, röjning och ändrad markanvändning i skräpiga industriområden och hamnar. En riktad inventering i t ex Hisingens svåråtkomliga hamnområden skulle ge en värdefull inblick i hur beståndet egentligen mår.
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 hane sj Brudarebacken 12.4 (Ulf Persson). 1 hona Bäckedalen, Björlanda 13.4 (David Håkanson). 1 hane Källängen, Göteborg 15.4 (Björn Sjöstrand m fl).
Sena fynd: 1 1K hane Välen 4–6.11 (Hans Börjesson m fl).
Precis som 2016 gjordes även i år flera riktigt tidiga rödstjärtsfynd, vilka sammanföll väl med ett tydligt inflöde i södra Sverige. Arten anländer vanligtvis under aprils andra halva. Novemberfyndet är föga förvånande fenologirekord, även om en handfull fynd finns från slutet av oktober.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Fässberg (Ove Ferling m fl). 1 par Stora Oxhagen, Hisingen (Leif Bergendal m fl).
Övriga fynd: 1 hona Torslandaviken 31.3 (Magnus Persson m fl). 1 hane Välen 2.4 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Sagsjön, Kållered 7.5 (Ove Ferling). Upp till 3 ex Lindesnäs, Nordre älv 10–16.9 (Jan Hellström m fl).
"När får vi se rapportområdets första häckning?", "rapportområdets nästa häckande art?" – det har kort sagt varit ett sabla tjöt från Rrk:s sida de senaste åren med tafatta försök att likt en swarrebeväpnad Nostradamus kisa in i den disiga framtiden. Äntligen kan vi sluta spekulera för nu slog spådomen in, och det med besked. Två häckningar alltså av denna art som visat en remarkabel uppgångskurva där den etablerat sig som häckfågel i sydvästra Sverige under bara några år. Om det är någon mening att fortfarande räkna fynd av arten var årets det 41:a till det 46:e i rapportområdet. Se vidare separat artikel på sidan xx.
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 ex Torslandaviken 18.3 (Mikael Forsman).
Stenskvättan är en av våra tidigare återvändare bland flyttfåglarna och ett efterlängtat vårtecken. I år blev den extra tidig i och med detta fynd vilket innebär fenologirekord med fyra dagar.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: 1 ad hane sj Finngösaravinen, Partille 20.5–15.6 (Lennart Strömberg m fl). 1 ad hane sj Labbera, Rådasjöns naturreservat 24.5–1.6 (Robert Ennerfelt m fl). Höst: 1 honfärgad Östra begravningsplatsen 16.9 (Anton Mangsbo).
Två vårfynd av mindre flugsnappare är en helt normal utdelning för Göteborgs rapportområde. Höstfynd görs då och då men är betydligt ovanligare. Endast 11 av totalt 78 fynd har gjorts under hösten.
Ola Bäckman