Labbar

Höga antal: 72 ex str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Mattias Pozsgai m fl). 53 ex str S Kråkudden, Hönö 17.7 (David Armini m fl). 25 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Bo Brinkhoff m fl). 54 ex str S Kråkudden, Hönö 3.10 (David Armini m fl). 103 ex str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl). 43 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 47 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Anders Johansson m fl).
Inlandsfynd: 1 2K+ Bifrost, Mölndal 26.6 (Stig Jacobsson m fl).
Månadsfördelning: april 1 ex, maj 1 ex, juni 6 ex, juli 158 ex, augusti 70 ex, september 32 ex, oktober 234 ex, november 18 ex, december 4 ex.
Sammanlagt 524 storlabbar är, måhända med reservation för att en hel del dubbelräkning kan förekomma, ett otroligt bra resultat. Endast 2004, då 927 storlabbar kunde räknas in, slår årets resultat och inget annat år kommer ens i närheten. Dagssummor över 100 ex har inte heller noterats utöver rekordåret 2004 och nu 2017. Under ett normalt år noteras mellan 50 och 100 storlabbar totalt i Göteborgsområdet, men det är ingen nyhet att uppträdandet fluktuerar mycket mellan åren. Fyndet i Bifrost gladde nog Mölndals kommunkryssare lite extra, då det var det första någonsin i kommunen.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Magnus Rahm m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 7.8 (Ulf Persson m fl). 1 3K och 2 3K+ str S Långe tånge, Öckerö–Kråkudden, Hönö–Vinga 3.10 (David Armini m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Adam Bergqvist m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 14.10 (Elis Ölfvingsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 17.10 (Ulf Persson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str N Kråkudden, Hönö 17.11 (David Armini). 1 3K och 1 1K str S Långe tånge, Öckerö–Kråkudden, Hönö–Vinga 8.12 (David Armini m fl).
Ett ganska normalt uppträdande med uppskattningsvis tretton individer, samtliga sträckande i det yttersta kustbandet. Precis som vanligt dominerar höstfynden stort, men i år gjordes även ett vårfynd i maj och ett tidigt höstfynd i augusti. Båda dessa observationer gällde gamla vackra fåglar som sträckte söderut förbi Kråkudden.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 5.4 (Jon Håkansson m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 10.4 (Jon Håkansson m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 20.4 (Conny Palm).
Tidiga fynd: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 1.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.3 (Jon Håkansson m fl).
Två marsfynd hör verkligen inte till vanligheterna och fyndet den 1 mars är till och med nytt svenskt fenologirekord! Kustlabbar i mars är över huvud taget mycket sällsynta i svenska vatten, men trenden på senare år tycks gå mot fler fenologiska avvikare. I övrigt och senare under året uppvisade kustlabben ett helt normalt uppträdande med ganska låga högstanoteringar.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Magnus Rahm m fl). 3 1K str S Kråkudden, Hönö–Vinga 3.10 (Ulf Persson m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Peter Hamrén m fl).
Sju fjällabbar speglar ett ganska normalt uppträdande. Dock fördelade sig fynden lite udda då det under september månad, då flest observationer normalt görs, inte sågs en enda fjällabb. Istället dominerar oktoberfynden vilket inte hör till vanligheterna. Den gamla fjällabben som sågs i början av augusti hör sannerligen inte till vanligheterna den heller – sydsträckande adulter är långt ifrån årliga i rapportområdet.
Elis Ölfvingsson